Κάθε βιβλίο, Μία ιστορία

  • Φορέας Υλοποίησης: Μουσείο Παιδείας Πανεπιστημίου Αθηνών
  • Κατηγορία: Εκπαίδευση
  • Περίοδος Υλοποίησης: 03/11/2018 - 11/11/2018
  • Ηλικία: 6-12 ετών

Η δράση του Μουσείου Παιδείας είναι αφιερωμένη στο παιδικό βιβλίο. Μέσα από δημιουργικές και διασκεδαστικές δραστηριότητες, τα παιδιά θα έρθουν σε επαφή με παλιά βιβλία, παραμύθια και σχολικά εγχειρίδια του Μουσείου. Έτσι, θα έχουν την ευκαιρία να γνωρίσουν και να αναγνωρίσουν τη σημασία και την αξία του βιβλίου. Η δράση απευθύνεται σε παιδιά, υλοποιείται 2 φορές την εβδομάδα και έχει διάρκεια 2 ώρες.

Σχολείο Γκρουπ Πρόγραμμα
Δε βρέθηκαν στοιχεία σχετικά με τη διαθεσιμότητα της δράσης.