Μουσικοκινητική έκφραση και δημιουργία: δημιουργικές δράσεις για εκπαιδευτικούς

  • Φορέας Υλοποίησης: Ελληνικός Σύλλογος Μουσικοκινητικής Αγωγής Carl Orff (ΕΣΜΑ)
  • Κατηγορία: Πολιτισμός
  • Περίοδος Υλοποίησης: 04/11/2016 - 23/12/2016
  • Ηλικία:

Δράση επιμορφωτικού χαρακτήρα που υλοποιείται μέσω βιωματικής εκπαίδευσης προσφέροντας δυνατότητες προσωπικής και επαγγελματικής ανάπτυξης στους συμμετέχοντες. Η δράση απευθύνεται σε εκπαιδευτικούς και επαγγελματίες της τοπικής κοινότητας που απασχολούνται με τις ανθρωπιστικές επιστήμες και υλοποιείται 2 ώρες/εβδομάδα για 8 εβδομάδες.
Σχολείο Γκρουπ Πρόγραμμα
Δε βρέθηκαν στοιχεία σχετικά με τη διαθεσιμότητα της δράσης.