Μαθήματα ελληνικής γλώσσας σε ενηλίκους (Αρχάριοι)

  • Φορέας Υλοποίησης: ΓΕΦΥΡΕΣ
  • Κατηγορία: Εκπαίδευση
  • Περίοδος Υλοποίησης: 03/10/2017 - 30/05/2017
  • Ηλικία:

Μαθήματα ελληνικής γλώσσας για ενήλικες μετανάστες, πρόσφυγες, ξένους φοιτητές και κάθε ενδιαφερόμενο. Οι συμμετέχοντες θα διδαχτούν τους βασικούς κανόνες της γραμματικής και του συντακτικού της ελληνικής γλώσσας καθώς και το βασικό λεξιλόγιο. Η δράση απευθύνεται σε ενήλικες, υλοποιείται μια φορά την εβδομάδα κι έχει διάρκεια 2 ώρες.
Σχολείο Γκρουπ Πρόγραμμα
ΚΥΨΕΛΗ, 45 Δημοτικό A 25.10.2016-30.05.2017 Κάθε Τρίτη 18:00-20:00