Θέατρο σε πράξη

  • Φορέας Υλοποίησης: Be the Miracle
  • Κατηγορία: Πολιτισμός
  • Περίοδος Υλοποίησης: 06/10/2018 - 25/05/2018
  • Ηλικία: 13-17 ετών

Τα παιδιά διδάσκονται και γνωρίζουν το θέατρο όχι ως θεατές ή ως μια δράση θεατρικού παιχνιδιού αλλά ως κανονικοί ηθοποιοί, σεναριογράφοι, σκηνοθέτες, ενδυματολόγοι, σκηνογράφοι. Η δράση υλοποιείται βάση ενός συγκεκριμένου προγράμματος 1η φάση: Γνωριμία και εξοικείωση των παιδιών μέσω θεατρικών δραστηριοτήτων 2η φάση: Εισαγωγή και γνωριμία με το θέατρο 3η φάση: Δημιουργία θεατρικού έργου 4η φάση: Παρουσίαση του έργου σε κοινό. Η δράση απευθύνεται σε εφήβους, υλοποιείται μία φορά την εβδομάδα και έχει διάρκεια 2 ώρες.

Σχολείο Γκρουπ Πρόγραμμα
Δε βρέθηκαν στοιχεία σχετικά με τη διαθεσιμότητα της δράσης.