Βοήθεια Μελέτης στη Γειτονιά μου

  • Φορέας Υλοποίησης: Be the Miracle - Το Θαύμα ΑΜΚΕ για την στήριξη της Οικογένειας
  • Κατηγορία: Εκπαίδευση
  • Περίοδος Υλοποίησης: 04/10/2018 - 31/05/2019
  • Ηλικία: Έφηβοι

Η δράση απευθύνεται σε εφήβους που αντιμετωπίζουν μαθησιακές δυσκολίες και δεν μπορούν να καλύψουν τα μαθησιακά τους κενά μέσω της διδασκαλίας στο σχολείου ή κάποιου φροντιστηρίου. Η μελέτη επικεντρώνεται και εξειδικεύεται αποκλειστικά στις ανάγκες του κάθε παιδιού. Η δράση απευθύνεται σε εφήβους, υλοποιείται 4 φορές την εβδομάδα και έχει διάρκεια 2-4 ώρες ανάλογα με τις ανάγκες των ομάδων που συμμετέχουν.

Σχολείο Γκρουπ Πρόγραμμα
Δε βρέθηκαν στοιχεία σχετικά με τη διαθεσιμότητα της δράσης.