Γνωριζόμαστε και μαθαίνουμε: διαδραστικές εκπαιδευτικές δράσεις με σκοπό την κοινωνική ένταξη σε πρόσφυγες και μετανάστες/ριες

  • Φορέας Υλοποίησης: Amargi
  • Κατηγορία: Εκπαίδευση
  • Περίοδος Υλοποίησης: 09/10/2018 - 31/05/2019
  • Ηλικία: Ενήλικες

Η δράση αποσκοπεί στην κοινωνική ένταξη προσφύγων και μεταναστών/τριών και χωρίζεται σε 3 θεματικές: 1) Εκμάθηση ελληνικής γλώσσας, 2) Μαθήματα χρήσης δημοσίων υπηρεσιών και 3) Δικαιώματα και υποχρεώσεις προσφύγων και μεταναστών. Η δράση απευθύνεται σε ενήλικες πρόσφυγες και μετανάστες/ριες, υλοποιείται 2 φορές την εβδομάδα και έχει διάρκεια 2 ώρες.

Σχολείο Γκρουπ Πρόγραμμα
Δε βρέθηκαν στοιχεία σχετικά με τη διαθεσιμότητα της δράσης.