Ενισχυτική διδασκαλία και δημιουργική απασχόληση για παιδιά πρόσφυγες 12-17 ετών

  • Φορέας Υλοποίησης: ΕΛΙΞ - Προγράμματα Εθελοντικής Εργασίας
  • Κατηγορία: Εκπαίδευση
  • Περίοδος Υλοποίησης: 01/06/2018 - 31/07/2018
  • Ηλικία:

Ενισχυτική διδασκαλία στα μαθήματα των ελληνικών, αγγλικών, φυσικής, χνμείας και μαθηματικών και δημιουργική απασχόληση για παιδιά πρόσφυγες. Η δράση απευθύνεται σε παιδιά πρόσφυγες 12-17 ετών χωρισμένα σε τμήματα (αρχάριοι και προχωρημένοι), υλοποιείται καθημερινά και έχει διάρκεια 2 ώρε

Σχολείο Γκρουπ Πρόγραμμα
ΠΛΑΤΕΙΑ ΒΑΘΗ, 51 Δημοτικό Α (αρχάριοι) 01.06.2018 - 31.07.2018 Δευτέρα έως Παρασκευή 16.00-18.00
ΠΛΑΤΕΙΑ ΒΑΘΗ, 51 Δημοτικό B (προχωρημένοι) 01.06.2018 - 31.07.2018 Δευτέρα έως Παρασκευή 18.00-20.00
ΚΥΨΕΛΗ, 45 Δημοτικό A (αρχάριοι) 02.07.2018 - 31.07.2018 Δευτέρα έως Παρασκευή 16.00-18.00
ΚΥΨΕΛΗ, 45 Δημοτικό Β (προχωρημένοι) 02.07.2018 - 31.07.2018 Δευτέρα έως Παρασκευή 18.00-20.00