Ομιλίες για γονείς - Ενημέρωση και ευαισθητοποίηση Θέμα: Τα όρια και η χρησιμότητά τους στο οικογενειακό πλαίσιο

  • Φορέας Υλοποίησης: Ένωση "Μαζί για το Παιδί"
  • Κατηγορία: Πολιτισμός
  • Περίοδος Υλοποίησης: 21/11/2016 - 14/12/2016
  • Ηλικία:

Δράση ενημέρωσης, ευαισθητοποίησης και εκπαίδευσης των γονέων, για την αντιμετώπιση σύγχρονων προβλημάτων. Η δράση απευθύνεται σε γονείς παιδιών προσχολικής και σχολικής ηλικίας και διαρκεί 2 ώρες.
Σχολείο Γκρουπ Πρόγραμμα
ΓΚΡΑΒΑ, 132 Δημοτικό A 21.11.16 Δευτέρα 17.00-19.00