Βιωματικό εργαστήρι μουσικής

  • Φορέας Υλοποίησης: Παιδικά Χωριά SOS
  • Κατηγορία: Πολιτισμός
  • Περίοδος Υλοποίησης: 24/11/2016 - 25/05/2017
  • Ηλικία:

Εργαστήρια μουσικής που απευθύνονται σε παιδιά 5-8. Τα εργαστήρια πραγματοποιούνται συστηματικά κάθε εβδομάδα και διαρκούν από το Νοέμβριο μέχρι το Μάιο.

Περισσότερα για το φορέα:
http://www.sos-villages.gr
Σχολείο Γκρουπ Πρόγραμμα
ΚΥΨΕΛΗ, 26 Δημοτικό Α 14.11.16-29.05.17 Κάθε Δευτέρα 17.00-18.30 από 24/4/2017 17:15-18:45
ΓΚΡΑΒΑ, 132 Δημοτικό Α 10.11.16-25.05.17 Κάθε Πέμπτη 17.00-18.30 από 27/4/2017 17:30-19:00