Εισαγωγή στην εκπαιδευτική ρομποτική με LEGO MINDSTORMS

  • Φορέας Υλοποίησης: STEM Education
  • Κατηγορία: Εκπαίδευση
  • Περίοδος Υλοποίησης: 04/11/2016 - 03/03/2017
  • Ηλικία:

Πρόγραμμα ρομποτικής που εισάγει στον αλγοριθμικό τρόπο σκέψης και στη δημιουργία του αλγορίθμων με σκοπό τον προγραμματισμό κατασκευών. Η δράση απευθύνεται σε μαθητές Α, Β, Γ γυμνασίου και διαρκεί 1,5 ώρα την εβδομάδα για 16 εβδομάδες.
Σχολείο Γκρουπ Πρόγραμμα
Δε βρέθηκαν στοιχεία σχετικά με τη διαθεσιμότητα της δράσης.