ΘΕΡΙΝΑ ΤΜΗΜΑΤΑ - ΡΟΜΠΟΤΙΚΗ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΗ

  • Φορέας Υλοποίησης: CityLab - Single Member PC
  • Κατηγορία: Εκπαίδευση
  • Περίοδος Υλοποίησης: 18/06/2018 - 20/07/2018
  • Ηλικία:

Εργαστήρια Ρομποτικής και Μηχανικής για παιδιά από 5 έως 12 ετών χωρισμένα σε ηλικιακές ομάδες (Γκρουπ Α: 5-7 ετών και Γκρουπ Β: 8-12 ετών). Σε βιωματικά διαθεματικά εκπαιδευτικά σενάρια και με ειδικά αναπτυγμένες, καινοτόμες και εφαρμοσμένες τεχνολογίες, αναπτύσσουμε τις γνωστικές και κοινωνικές δεξιότητες των παιδιών με όχημα τη Ρομποτική. Όλα τα παιδιά συμμετέχουν ενεργά σε καθένα από τα επιστημονικά πεδία του STEM και γίνονται μικροί μηχανικοί ανακαλύπτοντας διασκεδαστικά την Επιστήμη. Η δράση υλοποιείται καθημερινά για μία εβδομάδα και έχει διάρκεια 6 ώρες.

Σχολείο Γκρουπ Πρόγραμμα
ΑΓΙΟΣ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΟΝΑΣ, 99ο Δημοτικό A (5-7 ετών) 18.06.2018 - 22.06.2018 Δευτέρα έως Παρασκευή 09.00-15.00
ΠΑΓΚΡΑΤΙ, 1ο Δημοτικό A (5-7 ετών) 25.06.2018 - 29.06.2018 Δευτέρα έως Παρασκευή 09.00-15.00
ΚΟΛΩΝΟΣ, 57/61 Δημοτικό A (5-7 ετών) 09.07.2018 - 13.07.2018 Δευτέρα έως Παρασκευή 09.00-15.00
ΚΥΨΕΛΗ, 45 Δημοτικό A (5-7 ετών) 16.07.2018 - 20.07.2018 Δευτέρα έως Παρασκευή 09.00-15.00
ΑΓΙΟΣ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΟΝΑΣ, 99ο Δημοτικό Β (8-12 ετών) 18.06.2018 - 22.06.2018 Δευτέρα έως Παρασκευή 09.00-15.00
ΠΑΓΚΡΑΤΙ, 1ο Δημοτικό Β (8-12 ετών) 25.06.2018 - 29.06.2018 Δευτέρα έως Παρασκευή 09.00-15.00
ΚΥΨΕΛΗ, 45 Δημοτικό Β (8-12 ετών) 16.07.2018 - 20.07.2018 Δευτέρα έως Παρασκευή 09.00-15.00
ΚΟΛΩΝΟΣ, 57/61 Δημοτικό Β (8-12 ετών) 09.07.2018 - 13.07.2018 Δευτέρα έως Παρασκευή 09.00-15.00