Ο Πολιτισμός στις Γειτονιές, "Λέξεις που χαμογελούν, λέξεις που πληγώνουν"

  • Φορέας Υλοποίησης: Athens Culture Net
  • Κατηγορία: Εκπαίδευση
  • Περίοδος Υλοποίησης: 28/03/2018 - 29/03/2018
  • Ηλικία:

Η δράση πραγματοποιείται στο πλαίσιο του προγράμματος "Ο Πολιτισμός στις Γειτονιές"  του Δικτύου Πολιτισμού του Δήμου Αθηναίων. Αποτελεί μεταφορά-προσαρμογή για ενήλικο κοινό του εκπαιδευτικού προγράμματος «Λέξεις που χαμογελούν, λέξεις που πληγώνουν», το οποίο πραγματοποιείται από τη Βιβλιοθήκη της Βουλής, με την επιστημονική επιμέλεια της γλωσσολόγου Μαρίας Καμιλάκη και αφορά στην ενημέρωση για τον λεκτικό εκφοβισμό (verbal bullying) στο σχολικό περιβάλλον. Η δράση απευθύνεται σε εκπαιδευτικούς και γονείς μαθητών υλοποιείται μία φορά και έχει διάρκεια 2 ώρες.


.

Σχολείο Γκρουπ Πρόγραμμα
ΠΑΓΚΡΑΤΙ, 1ο Δημοτικό Α 28.03.2018 Τετάρτη 18.00-20.00