Καλοκαιρινό Σχολείο STEM ρομποτική

  • Φορέας Υλοποίησης: STEM EDUCATION
  • Κατηγορία: Εκπαίδευση
  • Περίοδος Υλοποίησης: 18/06/2018 - 06/07/2018
  • Ηλικία:

Η δράση είναι σχεδιασμένη για  τους μαθητές του δημοτικού σχολείου και τους δίνει τη δυνατότητα να μεταμορφωθούν σε μικρούς επιστήμονες. Συνδυάζοντας γνώσεις από τις φυσικές επιστήμες, την τεχνολογία, τη μηχανική και τα μαθηματικά, τα παιδιά λειτουργούν μεθοδικά με στόχο πάντα να δώσουν τη λύση σε κάποιο πρόβλημα. Μέσα από μια σειρά από ειδικά σχεδιασμένες δραστηριότητες, μαθαίνουμε τα βασικά δομικά υλικά μιας κατασκευής, ανακαλύπτουμε τις Απλές Μηχανές (τροχαλίες, γρανάζια, ρόδες, άξονες, μοχλοί) και εξερευνούμε τους διάφορους τρόπους λειτουργίας τους. Έτσι τα παιδιά κατανοούν τα φυσικά μεγέθη της Μηχανικής (ταχύτητα, δύναμη, ροπή, τριβή κ.λπ.) μέσα από τον πειραματισμό και η γνώση γίνεται μια καλοκαιρινή διασκέδαση! Η δράση απευθύνεται σε παιδιά ηλικίας 6-12 χωρισμένα σε ηλικιακές ομάδες (Γκρουπ Α: Παιδιά που έχουν ολοκληρώσει τη Α', Β' και Γ' Δημοτικού και Γκρουπ Β: Παιδιά που έχουν ολοκληρώσει την Δ΄, Ε' και ΣΤ' Δημοτικού) και υλοποιείται καθημερινά για μία εβδομάδα και έχει διάρκεια 6 ώρες.

Σχολείο Γκρουπ Πρόγραμμα
ΓΚΥΖΗ, 135 Δημοτικό Α (παιδιά που έχουν ολοκληρώσει την Α', Β' και Γ' Δημοτικού) 18.06.2018 - 22.06.2018 Δευτέρα έως Παρασκευή 09.00-15.00
ΓΚΡΑΒΑ, 132 Δημοτικό Α (παιδιά που έχουν ολοκληρώσει την Α', Β' και Γ' Δημοτικού) 25.06.2018 - 29.06.2018 Δευτέρα έως Παρασκευή 09.00-15.00
ΠΕΤΡΑΛΩΝΑ, 76 Δημοτικό Α (παιδιά που έχουν ολοκληρώσει την Α', Β' και Γ' Δημοτικού) 02.07.2018 - 06.07.2018 Δευτέρα έως Παρασκευή 09.00-15.00
ΓΚΥΖΗ, 135 Δημοτικό Β (παιδιά που έχουν ολοκληρώσει την Δ', Ε' και ΣΤ' Δημοτικού) 18.06.2018 - 22.06.2018 Δευτέρα έως Παρασκευή 09.00-15.00
ΓΚΡΑΒΑ, 132 Δημοτικό Β (παιδιά που έχουν ολοκληρώσει την Δ', Ε' και ΣΤ' Δημοτικού) 25.06.2018 - 29.06.2018 Δευτέρα έως Παρασκευή 09.00-15.00
ΠΕΤΡΑΛΩΝΑ, 76 Δημοτικό Β (παιδιά που έχουν ολοκληρώσει την Δ', Ε' και ΣΤ' Δημοτικού) 02.07.2018 - 06.07.2018 Δευτέρα έως Παρασκευή 09.00-15.00