Λιλιπούτειοι Μηχανικοί-Νηπιαγωγείο

  • Φορέας Υλοποίησης: STEM Education
  • Κατηγορία: Εκπαίδευση
  • Περίοδος Υλοποίησης: 27/10/2016 - 02/03/2017
  • Ηλικία:

Δράση εισαγωγής στη ρομποτική, στα μαθηματικά, στη φυσική και στη μηχανική για μαθητές νηπιαγωγείου. Η δράση απευθύνεται σε παιδιά 4-6 ετών και υλοποιείται 1 ώρα / εβδομάδα για 16 εβδομάδες
Σχολείο Γκρουπ Πρόγραμμα
Δε βρέθηκαν στοιχεία σχετικά με τη διαθεσιμότητα της δράσης.