Είμαι μέσα

  • Φορέας Υλοποίησης: Μαζί για το παιδί
  • Κατηγορία: Εκπαίδευση
  • Περίοδος Υλοποίησης: 25/10/2016 - 30/05/2017
  • Ηλικία:

Δράση ενισχυτικής διδασκαλίας για την αποφυγή της σχολικής διαρροής. Στο πλαίσιο της δράσης προσφέρεται 1 γεύμα σε κάθε παιδί που συμμετέχει. Η δράση απευθύνεται σε μαθητές ΒΆ και ΓΆ γυμνασίου και υλοποιείται 2 φορές την εβδομάδα και έχει διάρκεια 4 ώρες για 2 ομάδες συμμετεχόντων για όλη τη σχολική χρονιά.
Σχολείο Γκρουπ Πρόγραμμα
ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ, 2ο Πειραματικό Λύκειο A 25.10.16-30.05.17 Κάθε Τρίτη και 27.10.16 -25.05.17 Κάθε Πέμπτη 15.00-18.00