Εκπαίδευση STEM για νέους-Train the trainer

  • Φορέας Υλοποίησης: SciCo
  • Κατηγορία: Εκπαίδευση
  • Περίοδος Υλοποίησης: 26/10/2016 - 25/05/2017
  • Ηλικία:

Δράση επιστήμης και τεχνολογίας με στόχο την εκπαίδευση του εκπαιδευτή και την απόκτηση νέων δεξιοτήτων. Τα αποτελέσματα της δράσης θα παρουσιαστούν στο Athens Science Festival. Η δράση απευθύνεται σε ηλικίες 18-25 και υλοποιείται 1 φορά την εβδομάδα για περίπου 1 ώρα με συνολική διάρκεια 3 μήνες.
Σχολείο Γκρουπ Πρόγραμμα
ΠΛΑΚΑ, 1 Πειραματικό Γυμνάσιο Α 26.10.16-25.01.17 Κάθε Τετάρτη 20.00-21.00
ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ, 2ο Πειραματικό Λύκειο A 23.02.2017 -25.05.2017 Κάθε Πέμπτη 20:00-21:00