Ρομποτική & Μηχανική: Δημιουργούμε & Διασκεδάζουμε (παιδιά 7-12 ετών)

  • Φορέας Υλοποίησης: CityLab - Κέντρο Εκπαιδευτικής Ρομποτικής
  • Κατηγορία: Εκπαίδευση
  • Περίοδος Υλοποίησης: 07/02/2018 - 26/05/2018
  • Ηλικία: 7-12 ετών

Τα παιδιά συμμετέχουν ενεργά, σε καθένα από τα επιστημονικά πεδία του STEM, συνδυάζοντας την τεχνολογική κατασκευή με την επιστημονική περιέργεια σε ένα διασκεδαστικό, στοχευμένο και ομαδοσυνεργατικό εργαστήριο. Στα δομημένα και συνεχόμενα εργαστήρια αναπτύσσονται οι έννοιες της Ρομποτικής, της Μηχανικής και της Επιστήμης Υπολογιστών. Η δράση απευθύνεται σε παιδιά 7- 12 ετών, υλοποιείται 1 φορά την εβδομάδα και έχει διάρκεια 1,5 ώρα.

Σχολείο Γκρουπ Πρόγραμμα
ΚΥΨΕΛΗ, 26 Δημοτικό A 16.02.2018 - 25.05.2018 Κάθε Παρασκευή 18.00-19.30
ΠΑΓΚΡΑΤΙ, 1ο Δημοτικό Α 13.02.2018 - 22.05.2018 Κάθε Τρίτη 18.00-19.30
ΑΓΙΟΣ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΟΝΑΣ, 99ο Δημοτικό A 24.02.2018-26.05.2018 Κάθε Σάββατο 12.00-13.30