Εισαγωγή στην Παρασκευή Χειροποίητου Σαπουνιού

  • Φορέας Υλοποίησης: Athens Makerspace
  • Κατηγορία: Εκπαίδευση
  • Περίοδος Υλοποίησης: 15/03/2019 - 20/03/2019
  • Ηλικία: Ενήλικες

Στόχος του εργαστηρίου είναι η θεωρητική και πρακτική εκμάθηση δημιουργίας σαπουνιού. Θα αναφερθούμε στις απαραίτητες πρώτες ύλες, στα φυτικά έλαια, αιθέρια έλαια, στους παράγοντες που επηρεάζουν, στο βασικό εξοπλισμό και τα μέτρα προφύλαξης που απαιτούνται. Ο κάθε συμμετέχων θα φτιάξει το δικό του σαπούνι. Η δράση απευθύνεται σε ενήλικες, υλοποιείται μία φορά και έχει διάρκεια 2,5 ώρες.

Σχολείο Γκρουπ Πρόγραμμα
ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ, 104ο Δημοτικό A 15/03/2019 Παρασκευή 17:30-20:00
ΓΚΥΖΗ, 135 Δημοτικό A 20/03/2019 Τετάρτη 17:30-20:00