Ο δικός μου Παιχνιδόκοσμος

  • Φορέας Υλοποίησης: ColorPlay
  • Κατηγορία: Ψυχαγωγία
  • Περίοδος Υλοποίησης: 21/04/2018 - 22/04/2018
  • Ηλικία: 5-7 ετών

Φτιάχνουμε το δικό μας παιχνιδόκοσμο! Με οδηγό το παιδικό παραμύθι, δημιουργούμε κατασκευές προσώπων, ζώων και άλλων σκηνικών αντικείμενων, με στόχο να ζωντανέψουμε την ιστορία του παραμυθιού μέσω του θεατρικού παιχνιδιού! Η δράση απευθύνεται σε παιδιά, ηλικίας 5-7 υλοποιείται μία φορά και έχει διάρκεια, 2 ώρες.


Σχολείο Γκρουπ Πρόγραμμα
ΠΑΓΚΡΑΤΙ, 1ο Δημοτικό Α 21.04.2018 Σάββατο 10.15-12.15