Αναγνωστικές εμψυχώσεις στη βιβλιοθήκη του σχολείου.

  • Φορέας Υλοποίησης: Σύλλογος Διδασκόντων του 132ου Δ.Σ. Αθηνών
  • Κατηγορία: Πολιτισμός
  • Περίοδος Υλοποίησης: 05/02/2018 - 23/05/2018
  • Ηλικία: 6-12 ετών

Στη συγκεκριμένη δράση θα αναπτυχθούν δραστηριότητες σε σχέση με αναγνωστικές εμψυχώσεις στο χώρο της βιβλιοθήκης του σχολείου. Ενδεικτικά αναφέρουμε:  Αφηγήσεις παραμυθιών, δραματοποιήσεις, ανάγνωση και δανεισμός βιβλίων, κατασκευή βιβλίων από τα παιδιά, επισκέψεις συγγραφέων, προβολές ταινιών σχετικών με λογοτεχνικά βιβλία κ.α. Η δράση απευθύνεται σε παιδιά, υλοποιείται μία φορά την εβδομάδα και έχει διάρκεια 2 ώρες

Σχολείο Γκρουπ Πρόγραμμα
ΓΚΡΑΒΑ, 132 Δημοτικό Α 05.02.2018 - 23.05.2018 Κάθε Δευτέρα 16.00-18.00 και κάθε Τετάρτη 18.00-20.00