ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ

Εκπαίδευση

Εκδηλώσεις για την παγκόσμια ημέρα κατά της παιδικής εργασίας

ΑΡΣΙΣ Κοινωνική Οργάνωση Υποστήριξης Νέων, Κέντρο Υποστήριξης Νέων Αθήνας

ΔΗΛΩΣΕ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ

Εκπαίδευση

Διαβάζοντας, χτίζω σχέσεις

Κέντρο Πρόληψης "Αθηνά Πολύβουλος"

8-12 ετών με τους γονείς

ΔΗΛΩΣΕ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ

Πολιτισμός

Η Πρέσα

Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδος

Παιδιά από 8 ετών/Γ΄ Δημοτικού και ενήλικες

ΔΗΛΩΣΕ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ