ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ

Άθληση

Μπριτζ για ενήλικες

Ελληνική Ομοσπονδία Μπριτζ (ΕΟΜ)

Ενήλικες

ΔΗΛΩΣΕ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ

Πολιτισμός

Ο δρόμος της τέχνης

ΚΙΝΗΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙ ΕΙΚΑΣΤΙΚΩΝ - ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΣΠΥΡΟΥ

ΔΗΛΩΣΕ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ