ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ

Άθληση

Zumba(R) Fitness στο Σχολείο

ΑΡΣΙΣ Κοινωνική Οργάνωση Υποστήριξης Νέων, Κέντρο Υποστήριξης Νέων Αθήνας

ΔΗΛΩΣΕ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ

Εκπαίδευση

Step2School - Ενισχυτική διδασκαλία για παιδιά 6-12 ετών

ΜΕΤΑδραση - Δράση για τη Μετανάστευση και την Ανάπτυξη

6-12 ετών

ΔΗΛΩΣΕ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ

Εκπαίδευση

Step2School - Ενισχυτική διδασκαλία για παιδιά 13-15 ετών

ΜΕΤΑδραση - Δράση για τη Μετανάστευση και την Ανάπτυξη

13-15 ετών

ΔΗΛΩΣΕ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ