ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ

Πολιτισμός

Εκφραστική Ανάγνωση για Εκπαιδευτικούς και γονείς

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΙΒΒΥ - ΚΥΚΛΟΣ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΠΑΙΔΙΚΟΥ ΒΙΒΛΙΟΥ

ΔΗΛΩΣΕ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ

Πολιτισμός

Η Πρέσα

Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδος

Παιδιά από 8 ετών/Γ΄ Δημοτικού και ενήλικες

ΔΗΛΩΣΕ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ