ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ

Άθληση

Ρυθμική και ενόργανη γυμναστική (για παιδιά Α,Β,Γ Δημοτικού)

Αθλητικός Πολιτιστικός Σύλλογος "Οι Αμπελόκηποι"

Α΄, Β΄ και Γ΄ Δημοτικού

ΔΗΛΩΣΕ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ

Άθληση

Ρυθμική και ενόργανη γυμναστική (για παιδιά Δ,Ε,ΣΤ Δημοτικού)

Αθλητικός Πολιτιστικός Σύλλογος "Οι Αμπελόκηποι"

Δ΄,Ε΄,ΣΤ΄ Δημοτικού

ΔΗΛΩΣΕ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ

Άθληση

Αθλοπαιδιές

ΟΠΑΝΔΑ

Γ΄, Δ', Ε' και ΣΤ' Δημοτικού

ΔΗΛΩΣΕ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ