ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ

Πολιτισμός

Εκδήλωση - Δράση ευαισθητοποίησης για την αναπηρία

Δ/ΝΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΥΛΕΓΓΥΗΣ & ΥΓΕΙΑΣ, ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΙΣΟΤΗΤΑΣ. & ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΔΙΑΚΡΙΣΕΩΝ

ΔΗΛΩΣΕ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ