ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ

Εκπαίδευση

Διαβάζοντας, δημιουργώ

Κέντρο Πρόληψης "Αθηνά Πολύβουλος"

8-12 ετών

ΔΗΛΩΣΕ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ

Εκπαίδευση

Δημιούργησε μία φανταστική τσάντα

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΩΝΑΣΗ

4-15 ετών

ΔΗΛΩΣΕ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ