ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ

Εκπαίδευση

Open Street Map

Οργανισμός Ανοιχτών Τεχνολογιών - ΕΕΛΛΑΚ

ΔΗΛΩΣΕ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ

Εκπαίδευση

Ανοιχτοί εκπαιδευτικοί πόροι

Οργανισμός Ανοιχτών Τεχνολογιών - ΕΕΛΛΑΚ

ΔΗΛΩΣΕ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ

Εκπαίδευση

Εγκατάσταση και χρήση Linux

Οργανισμός Ανοιχτών Τεχνολογιών - ΕΕΛΛΑΚ

ΔΗΛΩΣΕ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ