ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ

Εκπαίδευση

Step2School - Ενισχυτική διδασκαλία για παιδιά 13-15 ετών

ΜΕΤΑδραση - Δράση για τη Μετανάστευση και την Ανάπτυξη

ΔΗΛΩΣΕ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ

Άθληση

Free Movement - Ομάδα Skate

Δίκτυο για τα Δικαιώματα του Παιδιού

13-17 ετών

ΔΗΛΩΣΕ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ

Άθληση

Ομάδα Μπάσκετ

Δίκτυο για τα Δικαιώματα του Παιδιού

ΔΗΛΩΣΕ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ