ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ

Άθληση

Ομάδα Μπάσκετ

Δίκτυο για τα Δικαιώματα του Παιδιού

ΔΗΛΩΣΕ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ

Άθληση

Ομάδα μπάσκετ

Δίκτυο για τα δικαιώματα του παιδιού

Έφηβοι

ΔΗΛΩΣΕ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ

Άθληση

Free Movement - Ομάδα Skate

Δίκτυο για τα Δικαιώματα του Παιδιού

13-17 ετών

ΔΗΛΩΣΕ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ