ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ

Άθληση

Αθλοπαιδιές

ΟΠΑΝΔΑ

Γ΄, Δ', Ε' και ΣΤ' Δημοτικού

ΔΗΛΩΣΕ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ

Άθληση

Ομάδα ποδοσφαίρου "Μικροί Φίλαθλοι"

ΔΙΚΤΥΟ ΓΙΑ ΤΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ

10-14 ετών

ΔΗΛΩΣΕ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ

Άθληση

Αθλοπαιδιές

ΟΠΑΝΔΑ

Γ΄, Δ', Ε' και ΣΤ' Δημοτικού

ΔΗΛΩΣΕ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ