ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ

Εκπαίδευση

Once upon a lifetime - Μια ζωή κι έναν καιρό

Εθνική Λυρική Σκηνή

8-11 ετών και 65 ετών και άνω

ΔΗΛΩΣΕ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ

Ψυχαγωγία

Μικροί κατασκευαστές

ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΣΠΑΝΟΥ - Η ΟΡΧΗΣΤΡΑ ΤΩΝ ΧΩΜΑΤΩΝ

6-12 ετών

ΔΗΛΩΣΕ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ