ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ

Εκπαίδευση

Step to school - Ενισχυτική διδασκαλία παιδιών ηλικίας 6-9 ετών

ΜΕΤΑδραση - Δράση για τη Μετανάστευση και την Ανάπτυξη

6-9 ετών

ΔΗΛΩΣΕ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ

Εκπαίδευση

Step to school - Ενισχυτική διδασκαλία παιδιών ηλικίας 10-12 ετών

ΜΕΤΑδραση - Δράση για τη Μετανάστευση και την Ανάπτυξη

10-12 ετών

ΔΗΛΩΣΕ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ

Εκπαίδευση

Step to school - Ενισχυτική διδασκαλία εφήβων ηλικίας 13-17 ετών

ΜΕΤΑδραση - Δράση για τη Μετανάστευση και την Ανάπτυξη

13-17 ετών

ΔΗΛΩΣΕ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ