ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ

Εκπαίδευση

Step2School - Ενισχυτική διδασκαλία για παιδιά 13-15 ετών

ΜΕΤΑδραση - Δράση για τη Μετανάστευση και την Ανάπτυξη

13-15 ετών

ΔΗΛΩΣΕ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ

Εκπαίδευση

Step2School - Εκμάθηση φαρσί για παιδιά 6-12 ετών

ΜΕΤΑδραση - Δράση για τη Μετανάστευση και την Ανάπτυξη

6-12 ετών

ΔΗΛΩΣΕ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ

Εκπαίδευση

Step2School - Εκμάθηση φαρσί για εφήβους 13-15 ετών

ΜΕΤΑδραση - Δράση για τη Μετανάστευση και την Ανάπτυξη

13-15 ετών

ΔΗΛΩΣΕ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ

Εκπαίδευση

Step2School - Εκμάθηση φαρσί για εφήβους και ενήλικες 16 ετών και άνω

ΜΕΤΑδραση - Δράση για τη Μετανάστευση και την Ανάπτυξη

16 ετών και άνω

ΔΗΛΩΣΕ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ

Εκπαίδευση

Step2School - Εκμάθηση αραβικών για παιδιά 6-12 ετών

ΜΕΤΑδραση - Δράση για τη Μετανάστευση και την Ανάπτυξη

6-12 ετών

ΔΗΛΩΣΕ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ

Εκπαίδευση

Step2School - Εκμάθηση αραβικών για εφήβους 13-15 ετών

ΜΕΤΑδραση - Δράση για τη Μετανάστευση και την Ανάπτυξη

12-18 ετών

ΔΗΛΩΣΕ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ