ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ

Εκπαίδευση

Μαθήματα χορωδίας (Πρώτο Τμήμα)

Καλλιτεχνικός Σύλλογος Δημοτικής Μουσικής Δόμνα Σαμίου

18 ετών και άνω

ΔΗΛΩΣΕ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ

Πολιτισμός

Μαθήματα χορωδίας (Δεύτερο Τμήμα)

Καλλιτεχνικός Σύλλογος Δημοτικής Μουσικής Δόμνα Σαμίου

18 ετών και άνω

ΔΗΛΩΣΕ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ