ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ

Πολιτισμός

Ο δρόμος της τέχνης

ΚΙΝΗΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙ ΕΙΚΑΣΤΙΚΩΝ - ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΣΠΥΡΟΥ

ΔΗΛΩΣΕ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ

Εκπαίδευση

Μαθήματα χορωδίας (Πρώτο Τμήμα)

Καλλιτεχνικός Σύλλογος Δημοτικής Μουσικής Δόμνα Σαμίου

18 ετών και άνω

ΔΗΛΩΣΕ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ

Πολιτισμός

Μαθήματα χορωδίας (Δεύτερο Τμήμα)

Καλλιτεχνικός Σύλλογος Δημοτικής Μουσικής Δόμνα Σαμίου

18 ετών και άνω

ΔΗΛΩΣΕ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ