ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ

Εκπαίδευση

Μαθήματα χορωδίας (Πρώτο Τμήμα)

Καλλιτεχνικός Σύλλογος Δημοτικής Μουσικής Δόμνα Σαμίου

18 ετών και άνω

ΔΗΛΩΣΕ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ