ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ

Εκπαίδευση

Μαθήματα ενισχυτικής διδασκαλίας

ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ, ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ, ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ-ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΡΟΜΑ

6-12 ετών

ΔΗΛΩΣΕ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ