ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ

Εκπαίδευση

Open Street Map

Οργανισμός Ανοιχτών Τεχνολογιών - ΕΕΛΛΑΚ

Ενήλικες

ΔΗΛΩΣΕ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ

Άθληση

Ομάδα ποδοσφαίρου "Μικροί Φίλαθλοι"

ΔΙΚΤΥΟ ΓΙΑ ΤΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ

10-14 ετών

ΔΗΛΩΣΕ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ

Εκπαίδευση

WEMIN-Ενδυνάμωση και Ενσωμάτωση Μεταναστριών

Ολυμπιακη Εκπαιδευτική και Συμβουλευτική

Ενήλικες

ΔΗΛΩΣΕ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ

Εκπαίδευση

Wikipedia

Οργανισμός Ανοιχτών Τεχνολογιών - ΕΕΛΛΑΚ

Ενήλικες

ΔΗΛΩΣΕ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ