ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ

Άθληση

Ομάδα μπάσκετ

Δίκτυο για τα δικαιώματα του παιδιού

Έφηβοι

ΔΗΛΩΣΕ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ

Εκπαίδευση

Κάθε βιβλίο, Μία ιστορία

Μουσείο Παιδείας Πανεπιστημίου Αθηνών

6-12 ετών

ΔΗΛΩΣΕ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ