ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ

Εκπαίδευση

Silence Hate, Changing words changes the world

Καρπός, Κέντρο Εκπαιδευτικών Δράσεων και Διαπολιτισμικής Επικοινωνίας

Ενήλικες

ΔΗΛΩΣΕ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ

Εκπαίδευση

Open Street Map

Οργανισμός Ανοιχτών Τεχνολογιών - ΕΕΛΛΑΚ

Ενήλικες

ΔΗΛΩΣΕ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ