ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ

Εκπαίδευση

Σχεδιασμός και δημιουργία ανταλλακτικής βιβλιοθήκης

ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΟΜΑΔΑ ΖΩΓΡΑΦΙΑ ΚΑΡΕΚΟΥ - ΚΑΤΙΤΑ ΧΡΥΣΑΝΘΟΠΟΥΛΟΥ

6-12 ετών

ΔΗΛΩΣΕ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ

Εκπαίδευση

Step2School - Εκμάθηση φαρσί για εφήβους 13-15 ετών

ΜΕΤΑδραση - Δράση για τη Μετανάστευση και την Ανάπτυξη

13-15 ετών

ΔΗΛΩΣΕ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ