ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ

Εκπαίδευση

Μαθήματα ενισχυτικής διδασκαλίας

ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ, ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ, ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ-ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΡΟΜΑ

6-12 ετών

ΔΗΛΩΣΕ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ

Εκπαίδευση

Step to school - Ενισχυτική διδασκαλία παιδιών ηλικίας 6-9 ετών

ΜΕΤΑδραση - Δράση για τη Μετανάστευση και την Ανάπτυξη

6-9 ετών

ΔΗΛΩΣΕ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ