ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ

Πολιτισμός

Εκφραστική Ανάγνωση για Εκπαιδευτικούς και γονείς

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΙΒΒΥ - ΚΥΚΛΟΣ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΠΑΙΔΙΚΟΥ ΒΙΒΛΙΟΥ

ΔΗΛΩΣΕ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ

Πολιτισμός

Μαθήματα χορωδίας (Δεύτερο Τμήμα)

Καλλιτεχνικός Σύλλογος Δημοτικής Μουσικής Δόμνα Σαμίου

18 ετών και άνω

ΔΗΛΩΣΕ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ