ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ

Πολιτισμός

Σηκώστε την αυλαία (Α΄, Β΄ και Γ΄ Δημοτικού)

Η ΠΕΤΑΛΟΥΔΑ ΣΤΟ ΤΕΛΕΥΤΑΙΟ ΘΡΑΝΙΟ

Α΄, Β΄ και Γ΄ Δημοτικού

ΔΗΛΩΣΕ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ

Πολιτισμός

Σηκώστε την αυλαία (Δ΄, Ε΄, και ΣΤ΄ Δημοτικού)

Η ΠΕΤΑΛΟΥΔΑ ΣΤΟ ΤΕΛΕΥΤΑΙΟ ΘΡΑΝΙΟ

Δ΄, Ε΄, και ΣΤ΄ Δημοτικού

ΔΗΛΩΣΕ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ