ΛΙΣΤΑ ΔΡΑΣΕΩΝ

Εκπαίδευση

Παίζουμε και μαθαίνουμε για την ασφάλεια στο νερό με τον «Χταπόδιο Σέιφ»

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΩΝ ΑΘΛΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΜΕΣΩΝ ΑΝΑΨΥΧΗΣ ΣΤΗ ΘΑΛΑΣΣΑ ΚΑΙ ΣΤΟ ΝΕΡΟ “SAFE WATER SPORTS”

5-12 ετών

ΔΗΛΩΣΕ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ

Εκπαίδευση

Step to school - Ενισχυτική διδασκαλία παιδιών ηλικίας 6-9 ετών

ΜΕΤΑδραση - Δράση για τη Μετανάστευση και την Ανάπτυξη

6-9 ετών

ΔΗΛΩΣΕ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ

Εκπαίδευση

Step to school - Ενισχυτική διδασκαλία παιδιών ηλικίας 10-12 ετών

ΜΕΤΑδραση - Δράση για τη Μετανάστευση και την Ανάπτυξη

10-12 ετών

ΔΗΛΩΣΕ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ