ΛΙΣΤΑ ΔΡΑΣΕΩΝ

Εκπαίδευση

Παίζουμε και μαθαίνουμε για την ασφάλεια στο νερό με τον «Χταπόδιο Σέιφ»

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΩΝ ΑΘΛΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΜΕΣΩΝ ΑΝΑΨΥΧΗΣ ΣΤΗ ΘΑΛΑΣΣΑ ΚΑΙ ΣΤΟ ΝΕΡΟ “SAFE WATER SPORTS”

5-12 ετών

ΔΗΛΩΣΕ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ

Άθληση

Μπριτζ για ενήλικες

Ελληνική Ομοσπονδία Μπριτζ (ΕΟΜ)

Ενήλικες

ΔΗΛΩΣΕ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ