ΔΡΑΣΕΙΣ

Αρχική ΔΡΑΣΕΙΣ


Το πρόγραμμα Ανοιχτά Σχολεία του δήμου Αθηναίων είναι ένας χώρος δημιουργίας για όλους με δράσεις πολιτισμού, εκπαίδευσης, τεχνολογίας, άθλησης.

Το πρόγραμμα Ανοιχτά Σχολεία του Δήμου Αθηναίων υλοποιείται με ιδρυτικό δωρητή το Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος, τον συντονισμό του Athens Partnership και υποστηρικτή δράσεων το Κοινωφελές Ίδρυμα Ιωάννη Σ. Λάτση.

Το πρόγραμμα των προσφερόμενων δράσεων εμπλουτίζεται καθ’ όλη τη διάρκεια της χρονιάς. Το πρόγραμμα διαμορφώνεται βάσει της προσφοράς και της ζήτησης σε κάθε γειτονιά. Οι δράσεις του προγράμματος Ανοιχτά Σχολεία είναι δωρεάν για όλους και ανοιχτές σε όλους ανεξαρτήτως σε ποιο δήμο κατοικούν, σε ποιο σχολείο φοιτούν οι μαθητές κλπ. Εφόσον τηρούνται ειδικά κριτήρια για τη συμμετοχή, αυτά αναφέρονται στην περιγραφή της δράσης.

Οι δράσεις του προγράμματος υλοποιούνται σε συνεργασία με φυσικά και νομικά πρόσωπα, τους φορείς υλοποίησης δράσεων.

Αναλυτική περιγραφή του προγράμματος των προσφερόμενων δράσεων αναρτάται στην ιστοσελίδα ΛΙΣΤΑ ΔΡΑΣΕΩΝ. Με περιήγηση στην ιστοσελίδα μπορεί κανείς να επιλέξει να δει τις δράσεις που υλοποιούνται σε κάποιο συγκεκριμένο σχολείο ή ανά κατηγορία ή ανά ηλικιακή ομάδα με ειδικό φίλτρο που επιλέγει από τη ΛΙΣΤΑ ΔΡΑΣΕΩΝ, είτε σε κάποια συγκεκριμένη χρονική περίοδο επιλέγοντας το πεδίο ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΔΡΑΣΕΩΝ.

Για τη συμμετοχή στις δράσεις είναι απαραίτητη η κράτηση θέσης. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να εγγραφούν στις δράσεις: α) ηλεκτρονικά μέσω της ιστοσελίδας του προγράμματος σύμφωνα με τις ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΓΓΡΑΦΗΣ, β) μέσω τηλεφώνου καλώντας στο 210-3462335 τις ώρες λειτουργίας του τηλεφωνικού κέντρου (10.00-13.00). Σε περίπτωση που δεν υπάρχουν διαθέσιμες θέσεις στη δράση που επιθυμούν λειτουργεί λίστα αναμονής. Οι εγγεγραμμένοι στη λίστα αναμονής ειδοποιούνται από τον φορέα υλοποίησης της δράσης σε περίπτωση που υπάρξει κενή θέση. Εάν υπάρξει μεγάλη λίστα αναμονής γίνεται προσπάθεια για τη δημιουργία νέου τμήματος.

Εφόσον ολοκληρωθεί επιτυχώς η κράτηση θέσης τότε ο ενδιαφερόμενος μπορεί να προσέλθει την πρώτη ημέρα της δράσης οπότε και συμπληρώνει μία απλή φόρμα συμμετοχής με τα στοιχεία του. Κατά τη διάρκεια υλοποίησης της δράσης εάν αντιμετωπίζει κάποιο ζήτημα μπορεί να επικοινωνήσει με τον φορέα υλοποίησης της δράσης ή κεντρικά με την Ομάδα Διαχείρισης του προγράμματος: [email protected] και 2103462335.

Οι επιλεγμένες δράσεις στοχεύουν στις ευκαιρίες γνώσης με νέες καινοτόμες θεματικές, σε πρωτοβουλίες της γειτονιάς και σε κινήσεις πολιτών που στοχεύουν στην αύξηση του πολιτισμικού κεφαλαίου και στην ευαισθητοποίηση σε συγκεκριμένα θέματα που απασχολούν την αθηναϊκή κοινωνία.

Οι επιλεγμένες δράσεις υπόκεινται σε συνεχή αξιολόγηση κατά τη διάρκεια υλοποίησής τους και δύνανται να ανασταλούν εάν δεν πληρούν τα συμφωνηθέντα κριτήρια ή/και εάν η συμμετοχή σε αυτές είναι μη επαρκής. Αντίθετα, επιδιώκεται η επανάληψη ή/και παράταση των επιτυχημένων δράσεων.

Για την υλοποίηση δράσης στο πλαίσιο του προγράμματος υπάρχει ανοιχτό κάλεσμα καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους προς φυσικά και νομικά πρόσωπα [ελεύθερους επαγγελματίες, υπηρεσίες, φορείς, οργανώσεις, ιδρύματα, μουσεία, κλπ.] τα οποία είτε δραστηριοποιούνται ήδη στους χώρους των σχολείων είτε επιθυμούν να το πράξουν στο μέλλον, προκειμένου να καταθέσουν τις προτάσεις τους. Η υποβολή πρότασης γίνεται ηλεκτρονικά στην ιστοσελίδα του προγράμματος στο σχετικό πεδίο ΑΝΟΙΧΤΟ ΚΑΛΕΣΜΑ.

Οι υποβληθείσες προτάσεις αξιολογούνται από αρμόδια Ομάδα Εργασίας και για την τελική διαμόρφωση του προγράμματος των προσφερόμενων δράσεων ζητείται η γνώμη των Διευθυντών και τελική έγκριση από το Δημοτικό Συμβούλιο. Περισσότερες πληροφορίες στο σχετικό πεδίο ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ.

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2018