ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Αρχική ΔΡΑΣΕΙΣ ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ


Oι δράσεις του προγράμματος Ανοιχτά Σχολεία πραγματοποιούνται με ελεύθερη είσοδο για όλους. Aπαραίτητη προϋπόθεση είναι η δήλωση συμμετοχής είτε στην ιστοσελίδα του προγράμματος Ανοιχτά Σχολεία www.athensopenschools.gr, είτε τηλεφωνικά στο 210 3462335 τις ώρες λειτουργίας του τηλεφωνικού κέντρου (10.00-13.00).

Για την ομαλή υλοποίηση των δράσεων τηρούνται τα κάτωθι:

 • Για τη συμμετοχή στις δράσεις είναι απαραίτητη η κράτηση θέσης. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να εγγραφούν στις δράσεις: α) ηλεκτρονικά μέσω της ιστοσελίδας του προγράμματος σύμφωνα με τις ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΓΓΡΑΦΗΣ, β) μέσω τηλεφώνου καλώντας στο 210-3462335 τις ώρες λειτουργίας του τηλεφωνικού κέντρου (10.00-13.00). Σε περίπτωση που δεν υπάρχουν διαθέσιμες θέσεις στη δράση που επιθυμούν λειτουργεί λίστα αναμονής. Οι εγγεγραμμένοι στη λίστα αναμονής ειδοποιούνται από τον φορέα υλοποίησης της δράσης σε περίπτωση που υπάρξει κενή θέση. Εάν υπάρξει μεγάλη λίστα αναμονής γίνεται προσπάθεια για τη δημιουργία νέου τμήματος.
 • Οι εγγραφές γίνονται με σειρά προτεραιότητας καθώς επίσης και οι εγγραφές στη λίστα αναμονής. Εφόσον υπάρξει διαθεσιμότητα, οι εγγεγραμμένοι στη λίστα αναμονής θα ενημερώνονται για τη δυνατότητα παρακολούθησης της δράσης.
 • Οι ενδιαφερόμενοι που θα παρευρίσκονται στην εκάστοτε δράση χωρίς εγγραφή θα μπορούν να συμμετέχουν εφόσον υπάρχει διαθέσιμη θέση και από τη λίστα εγγραφών και από τη λίστα αναμονής.
 • Μετά την εγγραφή στη δράση και συγκεκριμένα την πρώτη ημέρα που θα ξεκινήσει η δράση ο συμμετέχων συμπληρώνει μια απλή φόρμα συμμετοχής με βασικές πληροφορίες. Σημειώνεται ότι υπάρχει διαφορετική φόρμα συμμετοχής για κάθε ηλικιακή ομάδα.
 • Τις φόρμες συμμετοχής συγκεντρώνει ο φορέας και τις αποστέλλει στην Ομάδα Διαχείρισης του προγράμματος Ανοιχτά Σχολεία του δήμου Αθηναίων. Κατά τη διάρκεια των δράσεων διατηρείται και παρουσιολόγιο.
 • Για τα ανήλικα παιδιά τη φόρμα συμμετοχής τη συμπληρώνουν οι γονείς ή οι κηδεμόνες οι οποίοι υπογράφουν και στο παρουσιολόγιο.
 • Ο φορέας δύναται να κρατήσει αντίγραφο από τις φόρμες συμμετοχής με αποκλειστικό σκοπό την εύρυθμη λειτουργία της δράσης, δηλαδή να έχει τα στοιχεία επικοινωνίας των συμμετεχόντων και τα σχετικά προσωπικά στοιχεία που αναφέρουν οι συμμετέχοντες στην φόρμα, στο πλαίσιο της προστασίας των προσωπικών δεδομένων.
 • Η κάθε δράση απασχολεί συγκεκριμένο αριθμό ατόμων και για το λόγο αυτό παρακαλούνται οι συμμετέχοντες σε περίπτωση μη προσέλευσης να ακυρώσουν την εγγραφή τους ενημερώνοντας την Ομάδα Διαχείρισης του προγράμματος στο [email protected] ή στο 2103462335 ώστε να διατεθεί η θέση τους άμεσα σε άλλον ενδιαφερόμενο.
 • Εάν κάποιος συμμετέχων δεν παρευρεθεί στη δράση και δεν έχει ενημερώσει για την απουσία του τότε η θέση μπορεί να διατεθεί σε άλλον ενδιαφερόμενο.
 • Είναι πιθανό να υπάρξουν αλλαγές στις ώρες και στις ημέρες υλοποίησης των δράσεων γι’ αυτό οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να ενημερώνονται είτε τηλεφωνικά είτε από την ιστοσελίδα πριν παρευρεθούν σε κάποια δράση χωρίς να έχουν δηλώσει συμμετοχή.
 • Οι δράσεις ανακοινώνονται στην ιστοσελίδα του προγράμματος καθώς και οι ενδεχόμενες αλλαγές στο πρόγραμμα.
 • Οι δράσεις απευθύνονται στις ηλικιακές ομάδες που αναγράφονται στην αναλυτική περιγραφή της κάθε δράσης. Η ηλικιακή ομάδα έχει καθοριστεί από τον φορέα υλοποίησης ο οποίος είναι και υπεύθυνος για τη δομή και το περιεχόμενο της δράσης.
 • Οι συμμετέχοντες παρακαλούνται να παρευρίσκονται στο Ανοιχτό Σχολείο 10 λεπτά πριν την έναρξη της δράσης και για οποιαδήποτε αλλαγή στην προσέλευση ή αναχώρηση από τη δράση οφείλουν να ενημερώσουν τους υπεύθυνους των φορέων υλοποίησης της δράσης.
 • Υπάρχει η δυνατότητα χορήγησης βεβαίωσης συμμετοχής για τις δράσεις κατόπιν συνεννόησης με τον εκάστοτε φορέα υλοποίησης δράσης και το πρόγραμμα Ανοιχτά Σχολεία του δήμου Αθηναίων. Οι υπεύθυνοι των φορέων υλοποίησης της δράσης δύνανται να αποφασίσουν τις προϋποθέσεις για τη χορήγηση της βεβαίωσης σε κάθε συμμετέχοντα.
 • Οι επιλεγμένες δράσεις υπόκεινται σε συνεχή αξιολόγηση κατά τη διάρκεια υλοποίησής τους και δύνανται να ανασταλούν εάν δεν πληρούν τα συμφωνηθέντα κριτήρια ή/και εάν η συμμετοχή σε αυτές είναι μη επαρκής. Αντίθετα, επιδιώκεται η επανάληψη ή/και παράταση των επιτυχημένων δράσεων.
 • Το πρόγραμμα Ανοιχτά Σχολεία του δήμου Αθηναίων έχει υιοθετήσει ένα σύστημα αξιολόγησης των δράσεων και του προγράμματος και διανέμει φόρμες αξιολόγησης τόσο στους συμμετέχοντες των δράσεων όσο και στους συνεργάτες φορείς.